søndag den 14. april 2013

Ondskuld jeg ikke taler din sprog


Så står jeg atter med fletningerne i postkassen. Sagen er den at jeg siden februar har stået uden indtægt. Da jeg har 15 mdr. tilbage af min BA, men 23 SU-klip (hvoraf 12 er slutlånsklip) regnede jeg bare med at det var formalia lige at dokumentere overfor SU, at jeg var blevet forsinket i studiet pga. sønnikes udredning. Så jeg gjorde det dummeste man (jeg!) kunne gøre. Jeg tissede i bukserne. Jeg tog et kviklån i sikker overbevisning om at det hurtigt ville blive indfriet, når jeg fik SU med tilbagevirkende kraft. Jeg fik derefter at vide at jeg først kunne få SU fra juli, når jeg havde 11 mdr. tilbage af min uddannelse. Dette har jeg selvfølgelig klaget over og henvist til at jeg af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, er blevet oplyst at jeg har 23 klip tilbage. Jeg er selvfølgelig bekendt med at hvis jeg bruger af mine slutlånsklip, har jeg det mindre tilbage til kandidaten, men den tid - dét sår! (Det skal jeg nok kunne nå at planlægge mig ud af. Derudover tipper jeg ikke på at blive forsinket på kandidaten.)

Nu er sagen så den at SU har 6-8 ugers behandlingstid på den slags ansøgninger, hvilket vil sige at jeg pr. 1 maj, ikke har penge til at betale min husleje. Så hvad gør en klog jeg? Jeg sender en ansøgning til kommunen om enkeltydelse i forhold til aktivlovens §81. Jeg er selvfølgelig bekendt med at husleje som sådan ikke er en uforudset udgift, men loven siger ligeledes: ..... Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunne forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.
Jeg kan ikke se andet end at det må gøre sig gældende i mit tilfælde. Jeg bliver så ringet op i torsdags af den sagsbehandler som sidder med min sag og får at vide at de ikke kan hjælpe mig, men at de i stedet kan tilbyde mig kontanthjælp. Dette undrer jeg mig meget over, da reglerne for at modtage kontanthjælp (som uddannelsessøgende) kræver at alle andre muligheder er udtømt. Det er de ikke, når jeg har en ansøgning under behandling hos SU. Jeg er med andre ord ikke berettiget til kontanthjælp, hvilket jeg oplyser og får at vide at det kunne de jo ikke se/vide. Det havde jeg ellers oplyst i ansøgningen, men det er åbenbart ikke tilstrækkeligt blot med oplysningen. Jeg skal også kunne dokumentere det. Jeg kan ikke se hvilken interesse jeg skulle have i at lyve om den slags, men fair nok. Det er selvfølgelig helt på sin side at de kræver dokumentation, men havde jeg vist at det havde betydning for behandlingen af min sag, havde jeg selvfølgelig sendt det med i første omgang. Jeg troede ellers en studieplan på fakultetets brevpapir med underskrift og stempel (som jeg selvfølgelig havde vedlagt), måtte være tiltrækkelig dokumentation. Dumme mig!

Jeg vil nødig lyde utaknemmelig. Jeg er bestemt glad over at det er muligt at søge om hjælp, når man står i den slags situationer. Og jeg er også helt indforstået med at man selvfølgelig skal kunne dokumentere, at man reelt har et behov for økonomisk støtte. Det er jeg helt indforstået med! Hvad jeg derimod er knap så indforstået med, er at man skal vrisses af og skældes ud, fordi man søger om hjælp. Ja, det er rigtig jeg har henvendt mig tidligere, da jeg for lidt mere end et år siden stod i lignende situation. Lignende i kursiv, fordi den nuværende situation adskiller sig fra tidligere ved at min forsinkelse ikke skyldes sygdom, men derimod at jeg har haft meget at se til i forhold til sønnikes udredning og at jeg derfor ikke har kunne studere på fuldtid (hvilket jeg også mener vedlagte lægeerklæringer dokumenterer), men jeg skulle selvfølgelig lige have en bemærkning med på vejen, hvortil jeg så må forklare, at jeg jo ikke er syg. Læser de overhovedet de papirer man medsender?
Jeg siger endvidere at jeg hellere end gerne vil betale den evt. tildelte hjælp tilbage, men kommer til at bruge det forbudte ord "lån". Jeg må jo forstå at kommunen ikke er en bank. Det er også beklageligt, at jeg ikke er bekendt med sagsbehandler terminologi, men i min optik er tilbagebetalingskrav og lån to sider af samme sag. Jeg vrisser jo heller ikke af folk, fordi de ikke ved hvad Pentateuken er (samlet betegnelse for de første 5 bøger i det Gamle Testamente, altså 1-5 Mosebog), fordi jeg godt er klar over at det er teolog-sprog...

Jeg bliver bare så trist, når man bliver mødt med en sådan attitude. Jeg er ikke ude på at snyde systemet og rane til mig. Jeg prøver bare at få hverdagen til at fungere og tage mig en uddannelse, hvilket jeg selvfølgelig undskylder, men vil til mit forsvar sige at jeg har handlet ud fra bedste overbevisning. Dels i forhold til hvad mente var bedst for mig selv. Dels fordi jeg tillod mig at tænke, at jeg derved kunne blive til gavn for samfundet, mine medmennesker og en god rollemodel for min søn.

3 kommentarer:

  1. Skriver du ikke længere på din blog. :-(
    Savner at læse dine rammende og morsomme indlæg om ADHD.

    SvarSlet
  2. Skal du skrotte din bil og samtidig have en høj skrotpræmie, så kontakt os allerede idag. Din skrotbil kan enten indleveres i Valby eller vi kan også afhente din skrotbil på stort set hele København og Sjælland. Er du i tvivl om hvordan det foregår når du skal skrotte din bil, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi har mange års erfaring med skrotbiler og vurderer fra gang til gang hvad din skrotbil er værd. Hvis din skrotbil stadivæk kan køre og er i nogenlunde stand, kan du enten sælge din skrotbil til os eller få repareret den og samtidig få et tilbud på at få din bil nysynet.
    www.skrotbilsafhentning.dk

    SvarSlet